Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Thông tin: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 16:54 - 10/04/2023

https://vnua.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dao-tao/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-53425

Xem thêm

Đại hội công đoàn trường thpt ngô quyền ba vì nhiệm kì 2023- 2028 09:34 - 01/03/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/200/1677676691-1739761779-dhcd1.jpg https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/201/1677676953-874975311-cd2.jpg

Xem thêm

Hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 21:11 - 06/03/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/204/1678111769-1630497950-mung-8-3.jpg

Xem thêm

Thi hùng biện tiếng anh năm 2023 20:57 - 06/03/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/203/1678110901-1498154058-hung-bien-tieng-anh.jpeg

Xem thêm

Hoạt động trải nghiệm chào xuân Quý Mão 2023 09:14 - 18/01/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/hoat-dong-trai-nghiem-chao-xuan-quy-mao-2023.html https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/196/167400

Xem thêm

Chất lượng giáo dục 2021-2022 và chỉ tuyển tiêu tuyển sinh 08:01 - 18/01/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/195/cong-khai-chat-luong-giao-duc-tuyen-sinh-10.pdf

Xem thêm
Bản đồ vị trí