Chuyền đề giáo dục phổ thông 2018 giữa trường Phan Đình Phùng Hà Nội với Trường Ngô Quyền - Ba Vì